Een school met een rijke, uitdagende leeromgeving waar we ook dit jaar weer een paar grote thema's uitwerken. Hierbij gaan we ook de school uit omdat zowel binnen als buiten de school heel veel te leren en te ontdekken valt.

Een KIVA school die het belangrijk vindt dat iedereen het fijn heeft op school. We besteden veel aandacht aan sociale vorming, werken preventief door kinderen handvaten te geven. Daarnaast monitoren we de kinderen met ons leerlingvolgsysteem Zien.

Een opleidingsschool met studenten van de Katholieke PABO en van Landstede die het team versterken. Met een vergroot team is meer zorg voor individuele kinderen mogelijk en kunnen we met meer mensen werken aan professionele schoolontwikkeling. Onderwijs op maat betekent bij ons: veel aandacht en begeleiding voor het individuele kind.

Een cultuurschool waar ateliers worden georganiseerd op het gebied van o.a. dans en drama, sport en spel, kunstzinnige oriëntatie en wereldoriëntatie.

Een school met oog voor ouders waar ouderparticipatie hoog in het vaandel staat. Samen vormen we immers de leer- en leefomgeving van de kinderen. Zo zijn ouders bijvoorbeeld zeer actief in de School Advies Commissie (SAC), de ouderraad, een decoratiegroep. Daarnaast zijn de ouders en opa's en oma's regelmatig in de school om te genieten van een optreden van hun kind, een kijkuurtje in de groep, een gesprekje met de leerkracht , een ouderavond etc.
 

Een Brede school waar kinderen van 4 tot 12 jaar terecht kunnen van 's ochtend 7.30 uur tot 's avonds 18.00 uur. Prokino Kinderopvang verzorgt de voor- en naschoolse opvang. Daarnaast worden er ook allerlei leuke naschoolse activiteiten georganiseerd. Zo hebben we ieder jaar wel een voetbalclinic, bewegen op muziek, kinderyoga en sport en spel.

Kbs Het Atelier valt onder het bestuur van de Stichting Catent. Het bestuurskantoor is gevestigd in Zwolle. De website van het schoolbestuur is www.catent.nl.