Leerlingenraad
De leerlingenraad van het Atelier komt 6x per jaar samen met de directie om te praten over alles wat er op school speelt. Uit zowel de middenbouw- als de bovenbouwgroep zitten 2 leerlingen in de leerlingenraad. Zij zijn gekozen als groepsvertegenwoordigers door de leerlingen uit de eigen groep. Hieronder de leden van 2017-2018:Van links naar rechts: Anna, Aafke, Lotte, Angelica, Nienke
Voorste rij: Jort, Mattijn en Simon