Ouderraad


 

Ouderraad
 
Van de Ouderraad (ook wel: Oudervereniging van Het Atelier / OR) zijn alle ouders van wie één of  meer kinderen op KBS Het Atelier zitten automatisch lid. De bestuursleden worden benoemd door de leden. Daarnaast is er een afgevaardigde van de school aanwezig.
 
Bezetting 2019-2020
 
Jolanda Koopman (voorzitter)
Monique Bottenberg (penningmeester)
Gerben Pol
Jos Witteveen
Nienke van der Kolk
Wesley Bruins
Ellen Zunnebeld
Patricia de Jong (afvaardiging team)
 
Ieder bestuurslid vervult zijn functie in beginsel drie jaar. Er is dus regelmatig vers bloed nodig. Lijkt het jou leuk om zitting te nemen in het bestuur, laat het ons dan weten! Spreek ons aan op school of e-mail naar 
penningoratelier@gmail.com.
 
Waarom een Ouderraad?
De OR is er om de samenwerking tussen ouders, directie en personeel te bevorderen wanneer het gaat om onderwijs en andere school-gerelateerde activiteiten, zoals de schoolreis, het sinterklaasfeest, de kerst- en paasviering, sportactiviteiten en school-ondersteunende taken als schoonmaak en bibliotheek.
 
Wat doet de Ouderraad?
De bestuursleden vergaderen ca. 1x in de 6 weken bij de bestuursleden thuis. Tijdens de vergaderingen worden de taken van de OR verdeeld en worden plannen gemaakt voor de diverse activiteiten. De bestuursleden hebben samen met het onderwijs-team bij deze activiteiten een voortrekkers rol, maar de hulp van andere ouders is onmisbaar! Aan het begin van elk schooljaar kunnen alle ouders zich opgeven om te ondersteunen bij activiteiten en festiviteiten. Daarnaast int de OR jaarlijks de ouderbijdrage en beheert de OR de financiële middelen voor haar activiteiten.
De bestuursleden van de OR organiseren, informeren en coördineren.
 
Ouderbijdrage
De ouderbijdrage is voor dit schooljaar, 2018-2019, vastgesteld op EUR 37,50 per leerling.
 
Contact
Wilt u in contact komen met iemand van de OR? Dat kan via: 
OuderraadhetAtelier@gmail.com