MR

Deze raad bestaat uit twee ouders en twee personeelsleden van de school. De leden van de raad worden gekozen door alle ouders en het personeel van de school. Via de medezeggenschapsraad op school praten ouders en personeel mee over het schoolbeleid.

Via de medezeggenschapsraad zijn ouders en personeel betrokken bij het schoolbeleid. Over verschillende onderwerpen praat de medezeggenschapsraad mee. Voor een aantal onderwerpen moet de school advies of instemming vragen aan de medezeggenschapsraad voordat een besluit genomen wordt. Daarmee is de medezeggenschapraad een belangrijke manier om mee te praten over het beleid op school. 

Hieronder ziet u een jaaroverzicht van de onderwerpen die worden besproken in de MR.
Mocht u over een onderwerp een vraag of een opmerking hebben, dan mag u deze bij een van de MR leden komen melden.MR Leden:
Reinald Bosman  (voorzitter)
Floris Brandriet
Shelley Ensink (leerkracht)
Daniëlle Schoorlemmer (leerkracht) (secretaris)

 

Nr. Datum
MR
Agendering
MR
     
1. sept
 
 
- Begroting 2018/2019
- Visie op gezonde school
 
2 okt
 
- Kiva
- Jaarplan lopende zaken bespreken
 
3 dec
 
 
- Jaarplan 2019
- Nieuwe methode WO
- Nieuwbouw
- Jaarplan lopende zaken bespreken
 
4  jan
 
 
- GMR: contactpersoon uitnodigen 
- Evaluatie jaarplan 2018
- Jaarplan lopende zaken bespreken
 
 
5. april
 
 
- Schoolplan* 
- Jaarplan lopende zaken bespreken
- voorlopig formatieplan
  
7  mei
 
 

- Vaststellen groepindeling
- Vakantieregeling volgend schooljaar
- Voorbereiden werkplan volgend schooljaar
- Jaarplan lopende zaken bespreken
 
9 juli
 
 
- Concept Werkplan MR
- Jaarrooster  MR schooljaar 2019-2020
- Wisseling mr
- Schoolgids volgend schooljaar
- Afsluiting schooljaar