MR

Deze raad bestaat uit twee ouders en twee personeelsleden van de school. De leden van de raad worden gekozen door alle ouders en het personeel van de school. Via de medezeggenschapsraad op school praten ouders en personeel mee over het schoolbeleid.

Via de medezeggenschapsraad zijn ouders en personeel betrokken bij het schoolbeleid. Over verschillende onderwerpen praat de medezeggenschapsraad mee. Voor een aantal onderwerpen moet de school advies of instemming vragen aan de medezeggenschapsraad voordat een besluit genomen wordt. Daarmee is de medezeggenschapraad een belangrijke manier om mee te praten over het beleid op school. 

Mocht u over een onderwerp een vraag of een opmerking hebben, dan mag u deze bij een van de MR leden komen melden.

MR Leden:
Floris Brandriet (voorzitter)
Loes Veldhuis (ouder)
Shelley Ensink (leerkracht en secretaris)
Melanie van Heerde Schoorlemmer (leerkracht)